การยืม-คืนหนังสือ

ท่านใดต้องการยืมหนังสือในสถาบันสันติศึกษา กรุณาปฏิบัติดังนี้

1.นำบัตรนักศึกษาหรือบัตรบุคลากรมาทุกครั้งในการยืมหนังสือ

2.ท่านสามารถค้นหารายชื่อหนังสือและทำการจองผ่านระบบ Opac ของห้องสมุดคุณหญิงหลงฯได้ หรือค้นหาเฉพาะรายชื่อหนังสือในห้องสมุดสถาบันตามไฟล์แนบ คลิ๊ก

3.กรุณาปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านล่างนี้

ข้อกำหนด

1.เฉพาะนักศึกษาและบุคลากรภายในสถาบันสันศึกษาเท่านั้น ที่มีสิทธิ์ยืมหนังสือของสถาบันสันติศึกษา

หากบุคคลภายนอกสถาบันสันติศึกษา มีความประสงค์จะยืม ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษาจะพิจารณาเป็นรายบุคคลไป

2.แต่ละท่านสามารถยืมหนังสือได้ไม่เกิน 7 เล่มต่อครั้งและต้องคืนหนังสือภายใน 14 วัน หากเกินกว่านั้น

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืมใหม่อีกครั้ง และหากคืนเกินกำหนดจะต้องเสียค่าปรับวันละ 5 บาท

3.หากผู้ยืมทำหนังสือชำรุดเสียหาย หรือทำให้สูญหาย ต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายตามที่สถาบันสันติศึกษาเรียกร้อง

โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ

Share
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction