เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 9.00 - 16.00 สถาบันสันติศึกษา วิทยาลัยวันศุกร์ หน่วยวิจัยสันติศึกษาเพื่อการพัฒนาภาคใต้ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP Project) วิทยาลัยอิสลามศึกษา และ โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ได้จัดงานสัมมนาวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ปีที่ 3 อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต : สยาม-ปาตานี ในความสัมพันธ์กับ ออตโตมัน-ตุรกี
ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ม.อ.ปัตตานี ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมที่มาจากหลากหลายกลุ่ม เช่น นักประวัติศาสตร์ นักวิชาการ กลุ่มภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ผู้นำศาสนา และบุคคลทั่วไป จำนวน 200 กว่าท่าน โดยงานสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความวิชาการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สยาม-ปาตานี ในความสัมพันธ์กับ ออตโตมัน-ตุรกี ในบริบทสังคมและศิลปวัฒนธรรม เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษา ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่สามารถนำข้อมูลและผลการศึกษาวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ หรือพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอนในด้านประวัติศาสตร์ต่อไป

Share
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction