วันที่ 14 กันยายน 2560 สถาบันสันติศึกษา ได้จัดโครงการเสวนาวิชาการด้านสันติศึกษาและความขัดแย้ง เรื่องบทบาทของ ม.อ. กับการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี ม.อ. โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.อ. กล่าวเปิดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา กล่าวรายงาน จากนั้นได้มีการเสวนาเรื่องบทบาทของ ม.อ. กับการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายชุมชน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดำเนินการโดย คุณปิยะโชติ อินทรนิวาส หัวหน้าศูนย์ข่าว MRG New หาดใหญ่
         โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสร้างพื้นที่กลางและเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น

ภาพบรรยายกาศ

ชมคลิปงานเสวนา

Share
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction