เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษาได้ให้การต้อนรับพลโทชินวัฒน์ แม้นเดช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในโอกาสที่ท่านได้มาบรรยายพิเศษหัวข้อ"แนวทางสันติวิธีในการยุติปัญหาชายแดนใต้" ในรายวิชา 950 - 502 แนวทางการจัดการความขัดแย้ง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3 สถาบันสันติศึกษา ม.อ.

ภาพบรรยากาศ

Share
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction