เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 60 สถาบันสันติศึกษาร่วมกับสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ได้จัดงานนิทรรศการ “รักษ์สรรพสิ่ง เพื่อโลกปราศจากอาวุธนิวเคลียร์ โดยมี ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา คุณนวรัตน์ ชิโนมี ผู้อำนวยการสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยร่วมงานพิธีเปิดในครั้งนี้ สำหรับภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนลงนามคำปฏิญาณเพื่อปลดอาวุธนิวเคลียร์

         ส่วนกิจกรรมช่วงบ่าย ทางสถาบันสันติศึกษาได้จัดเวทีสันติเสวนาในเรื่อง "อาวุธนิวเคลียร์กับัสันติภาพโลก" วิทยากรโดย...ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ ดร.ชนิกานต์ ว่งวิริยะวงศ์ และคุณนวรัตน์ ชิโนมี ดำเนินรายการโดย...คุณบัญชร วิเชียรศรี ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในส่วนของนิทรรศการจะขึ้นระหว่างวันที่ 1 ก.ย. – วันที่ 3 ก.ย. 2560 ตั้งเวลา 10.00 – 18.00 น.

ภาพบรรยายกาศ

คลิป สันติเสวนา

Share
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction