เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันสันติศึกษา ได้จัดโครงการเสวนาวิชาการด้านการศึกษาและความขัดแย้ง ประเด็นปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง การบูรณาการยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนแผนการจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม.อ. โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา กล่าวเปิดงาน และมีการปาฐกถาพิเศษโดย ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ จากศูนย์และพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีผู้เข้าสนใจเข้าร่วมเสวนาในการรับฟังความรู้เรื่องทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และได้แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน

ภาพบรรยากาศ

Share
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction