วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น. สถาบันสันติศึกษา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา กล่าวต้อนรับและแนะนำสถาบันสันติศึกษา พร้อมทั้งการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ ระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษารุ่นพี่สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา

คลิกชมภาพ

Share
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction