เมื่อวันพุธที่ 21 ธ.ค. 59 ที่ผ่านมา เวลา 14.00 - 16.00 น. งานหลักสูตร สถาบันสันติศึกษา ได้จัดการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษา สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา จำนวน 1 ราย คือ คุณรอฮานี จือนารา โดยนำเสนอ วิทยานิพนธ์เรื่อง บทบาทของ "เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้" ในการจัดสานเสวนาเพื่อสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 3 ท่าน ได้แก่
1. ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนฯ ม.มหิดล ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี กรรมการ
3. รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
โดยการสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยดี และนักศึกษาได้รับข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการปรับแก้ไขวิทยานิพนธ์ต่อไป

คลิกชมภาพ

Share
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction