เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา และดร. นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการและอาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา ได้ให้การต้อนรับนาวาโท ปัญญสิริ มีสมโสต ประจำกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ช่วยปฏิบัติราชการ กองวิชาความมั่นคงและวิชาพิเศษ ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และนาวาโท นาวี ฤทัยวทัญญู อาจารย์กองวิชาเสนาธิการกิจ ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถาบันสันติศึกษาในครั้งนี้

ภาพบรรยายกาศ

Share
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction