วันที่ 14 ก.ค. 60 คุณสมศักดิ์ ลิขิตจริยานนท์ ประธาน สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย (SGT) และคณะ ได้เข้าพบปะพูดคุยกับผู้อำนวยสถาบันสันติศึกษาและปรึกษาหารือในการจัดนิทรรศการรักษ์สรรพสิ่ง เพื่อโลกปราศจากอาวุธนิเคลียร์ (Everything You Treasure- For a World without Nuclear Weapons) ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 ก.ย. 60 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.อ. ทั้งนี้ได้พูดคุยถึงแนวทางความร่วมมือในการทำงานระหว่างสถาบันสันติศึกษาและสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย (SGT) ต่อไปในอนาคตด้วย

ภาพบรรยากาศบรรยากาศ

Share
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction