สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2560

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า สาขารัฐศาสตร์ สาขาจิตวิทยา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

หากมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  1. มีประสบการณ์ งานวิจัย และผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ 3 จังหวัดชายแดนใต้ หรือ

  2. มีองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

 รายละเอียดเพิ่มเติม

Share
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction