แนะนำหนังสือใหม่สถาบันสันติศึกษา :พัฒนาการความรู้ในกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้

160358 2   

ชื่อหนังสือ เส้นทางกระบวนการสันติภาพปาตานี

ISBN 9786169167754

ผู้แต่ง รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช

สำนักพิมพ์ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาระสังเขป

ความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และคุกคามความปลอดภัยของประชาชน ผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวพุทธและมุสลิมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานนับทศวรรษ การต่อสู้ของฝ่ายขบวนการเคลื่อนไหวและรัฐไทยที่ต่างใช้อาวุธต่อกันและกันนั้นในฟากฝั่งความคิดของคนในพื้นที่และในสังคมไทย ได้เดินทางมาถึงจุดที่ถามหาทางเลือกใหม่ "กระบวนการสันติภาพ" จึงเป็นคำตอบที่ผู้คนต่างต้องการ ทุกคนอยากเห็นสันติภาพที่เป็นจริง สันติภาพที่จับต้องได้และอยากเห็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี ไม่ใช้ความรุนแรง >>> บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ

 
 160358 3                           หนังสือเล่มเล็กๆ ที่ท่านถืออยู่ในมือขณะนี้เป็นความพยายามในการรวบรวม เรียบเรียง และวิเคราะห์ความเป็นมาของกระบวนการสันติภาพในปาตานี/ชายแดนใต้ ความริเริ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยสันติภาพ บ้างก็ปรากฏเป็นข่าว บ้างก็ดำเนินการอย่างเงียบๆ สาธารณชนจึงมักจะไม่ได้รับทราบเรื่องราวเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง หนังสือเล่มนี้จึงเป็นความพยายามที่จะบอกเล่าเรื่องราวให้เห็นถึงที่มาที่ไปความต่อเนื่องหรือจุดสะดุด ในแต่ละช่วงเวลาในรอบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา ที่หลายฝ่ายได้พยายามที่จะก่อร่างสร้างกระบวนการสันติภาพขึ้นมา >>> รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช
Share
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction