งานสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์


 รายชื่อระบบงานสารสนเทศของสถาบัน (ใช้ภายใน ม.อ.เท่านั้น หรือ ภายนอกต้อง VPN เข้ามา)

 postbullets ระบบ Owncloud  คู่มือการใช้งาน
 postbullets ระบบตารางการจองห้อง/การจองรถ  คู่มือการใช้งาน
 postbullets ระบบสารสนเทศภายในสถาบันสันติศึกษา  คู่มือการใช้งาน
 postbullets ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์  คู่มือการใช้งาน
 postbullets ระบบ FTP SERVER งานแผนและประกันคุณภาพ  คู่มือการใช้งาน
postbullets ระบบ รายงานผลโครงการ  

 


รายชื่อระบบงานสารสนเทศของสถาบัน

postbullets ระบบห้องประชุมทางไกล Vidyo

คู่มือการใช้งาน

 


 ดาวโหลดซอฟแวร์

font font ที่ใช้ในส่วนงานราชการ ดาวโหลด
Adobe Reader โปรแกรมอ่านไฟล์ pdf ดาวโหลด
dopdf โปรแกรม แปลงไฟล์ word to pdf ดาวโหลด
7Zip โปรแกรมเปิดไฟล์หรือบีบอัดไฟล์ ดาวโหลด
Share
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction