งานคลังและพัสดุ

แบบฟอร์มงานพัสดุ

  ใบยืมครุภัณฑ์

  ใบขอเบิกวัสดุ (ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์)

  ใบแจ้งความต้องการจัดซื้อจัดจ้าง

  ใบแจ้งซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง

  ใบขออนุมัติเบิกใช้ครุภัณฑ์

  ใบขอถ่ายเอกสาร

  ใบขอเบิกวัสดุ

Share
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction